Tàng Châu

Tàng Châu
Internet, SStruyen
Đang tiến hành
123 Chương

Tàng Châu

5

TÓM TẮT TRUYỆN

Tàng Châu là một thời gian đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 206 trước Công Nguyên đến 220 sau Công Nguyên. Thời gian này được coi là bền vững, nhưng tuyệt vời dưới thời quyền của ba triều Cao Lỗ, Bảo Wu và Ngô Quyền. Thời kỳ này đã tạo thành nền tảng cho phong trào lên cao mới trong văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và quốc phòng của Trung Quốc.

Khi nhìn vào lịch sử Tàng Châu, cảm nhận được rằng thời gian này đã làm cho nhiều nhà lãnh đạo có ấn tượng mạnh mẽ với quê hương của Trung Quốc. Đầu tiên, chúng ta nhắc đến Cao Lỗ, anh hùng có khả năng thiên tài rất lớn, đã phát triển được hiến pháp hòa nhã của nhà nước, sự trung thành và sự sai trái của thực dân. Cao Lỗ cũng chứng minh rằng những quyền nhân dân nên được bảo vệ.

Tiếp đến, thời gian Tàng Châu cũng nhận thức được một số biện pháp thân thiện xã hội như: các hội nghị thượng lưu, chấm dứt nô lệ bất hợp pháp, sự hỗ trợ của Bảo Quốc, tạo ra các phong trào sống xanh….Tất cả những khái niệm này đã đưa lại xã hội Trung Quốc ý nghĩa tích cực và tạo thành nên những bước đột phá lớn trong lịch sử.

Thời kỳ Tàng Châu cũng là một thời điểm quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. Những sáng tác của nhà thơ văn học Cao Cao, cùng với những xuất bản truyện kiếm hiệp như “Truyền Thuyết Tôn Ngộ Không” và “Đại Nghĩa Sơn Hà” đã làm nên những vũ khí lực lượng cho tâm hồn Trung Quốc.

Ngoài ra, Tàng Châu cũng là thời điểm phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc. Đây là một thời gian thân thiện với giao thương quốc tế, các doanh nghiệp Quốc tế đã đẩy mạnh dân số làm thủ công nghiệp và địa lý Tàng Châu. Phát triển nhanh chóng của các danh nghĩa ngành công nghiệp như đồ gỗ, sợi và dệt, đã cung cấp thu nhập cho vốn sống rất lớn của Trung Quốc.

Noi kết lại, Tàng Châu là một giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc có đóa ích lớn. Bằng cách so sánh lịch sử và những bước đi phát triển phong trào của Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể suy ngẫm về những biến đổi mà lịch sử đem lại. Với kinh nghiệm ầm ỉ, chúng ta hãy thúc đẩy phong trào phát triển và thành công tốt đẹp của Trung Quốc trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Theo dõi
Thông báo của
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận