Truyện Sủng

4.54.5 sao
Lượt đọc: 25.026
FullChương 61
5.05 sao
Lượt đọc: 202.560
FullChương 1
Hoa Hồng Đen Tìm Lại Tình Yêu
5.05 sao
Lượt đọc: 8.168
Chương 80
Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 25.189
Chương 42
Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 70.386
Chương 125
4.44.4 sao
Lượt đọc: 16.931
FullChương 111
Cổ Thiên Nga
4.64.6 sao
Lượt đọc: 9.872
Chương 84
Chủ Tịch Nghiện Sủng
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.734
Chương 50
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
4.54.5 sao
Lượt đọc: 12.679
Chương 185
Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!
4.84.8 sao
Lượt đọc: 312.494
Chương 2274
Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
5.05 sao
Lượt đọc: 21.031
Chương 374
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 339.796
FullChương 94
Bệ hạ, không thể
5.05 sao
Lượt đọc: 15.540
Chương 2