Truyện chữ

4.84.75 sao
Lượt đọc: 5.523
FullChương 11
5.05 sao
Lượt đọc: 36.212
FullChương 145
4.84.8 sao
Lượt đọc: 8.945
FullChương 29
5.05 sao
Lượt đọc: 199.310
FullChương 47
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 26.890
FullChương 50
Tái Hôn - Abo
4.64.6 sao
Lượt đọc: 6.913
Chương 98
4.04 sao
Lượt đọc: 259.878
FullChương 138
4.54.5 sao
Lượt đọc: 5.994
FullChương 23
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.959
FullChương 67
5.05 sao
Lượt đọc: 202.560
FullChương 1
Độc sủng thành hôn
5.05 sao
Lượt đọc: 54.601
Chương 62
Giam Cầm Em Cả Đời
5.05 sao
Lượt đọc: 19.885
Chương 28
4.44.4 sao
Lượt đọc: 107.785
FullChương 33
4.84.8 sao
Lượt đọc: 5.952
FullChương 22
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.486
FullChương 50
5.05 sao
Lượt đọc: 7.462
FullChương 18