Truyện hot

4.74.7142857142857 sao
Lượt đọc: 68.015.195
FullChương 1990
5.05 sao
Lượt đọc: 34.057.186
FullChương 2038
Nàng Dâu Cực Phẩm
4.54.5 sao
Lượt đọc: 30.923.506
Chương 1339
3.73.6666666666667 sao
Lượt đọc: 20.713.309
FullChương 1905
5.05 sao
Lượt đọc: 15.390.418
FullChương 3308
4.94.8571428571429 sao
Lượt đọc: 14.330.961
FullChương 4689
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 12.488.533
FullChương 113
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
4.54.5 sao
Lượt đọc: 10.909.326
Chương 3681
5.05 sao
Lượt đọc: 10.890.092
FullChương 2489
4.64.6 sao
Lượt đọc: 10.127.659
FullChương 4752
4.64.5714285714286 sao
Lượt đọc: 9.565.255
FullChương 2667
5.05 sao
Lượt đọc: 9.364.785
FullChương 1496
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
5.05 sao
Lượt đọc: 9.311.115
Chương 3457
Cô Vợ Thay Thế
5.05 sao
Lượt đọc: 8.363.138
Chương 1708
Người Tìm Xác
5.05 sao
Lượt đọc: 7.424.305
Chương 1940
5.05 sao
Lượt đọc: 7.347.143
FullChương 3909