Truyện hoàn thành

4.54.5 sao
Lượt đọc: 5.530
FullChương 11
5.05 sao
Lượt đọc: 8.733
FullChương 51
5.05 sao
Lượt đọc: 10.946
FullChương 46
4.44.4 sao
Lượt đọc: 7.446
FullChương 202
5 sao
Lượt đọc: 36.269
FullChương 40
4.94.8571428571429 sao
Lượt đọc: 12.412
FullChương 102
5 sao
Lượt đọc: 11.541
FullChương 23
4.54.5 sao
Lượt đọc: 21.310
FullChương 53
4.34.3333333333333 sao
Lượt đọc: 23.893
FullChương 28
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 5.871
FullChương 15
5 sao
Lượt đọc: 19.422
FullChương 45
4.94.875 sao
Lượt đọc: 16.321
FullChương 10
4.94.875 sao
Lượt đọc: 7.169
FullChương 25
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 15.441
FullChương 66
5 sao
Lượt đọc: 76.712
FullChương 106
4.84.75 sao
Lượt đọc: 19.893
FullChương 76