Linh Dị

5.05 sao
Lượt đọc: 41.630
FullChương 145
Hai Đám Cưới
5.05 sao
Lượt đọc: 8.873
Chương 33
Tổng Tài Ma Quỷ Đừng Sủng Ta!
5.05 sao
Lượt đọc: 10.717
Chương 68
Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.682
Chương 81
Tiễn Thần
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 6.947
Chương 84
Phong Thủy Đại Sư
4.44.4 sao
Lượt đọc: 8.024
Chương 91
5.05 sao
Lượt đọc: 29.514
FullChương 48
Đoạt Mộng
5.05 sao
Lượt đọc: 7.105
Chương 113
Con Gái Địa Chủ
5.05 sao
Lượt đọc: 6.696
Chương 59