Tiên Hiệp

Vô Thượng Sát Thần
5.05 sao
Lượt đọc: 14.196
Chương 5515
Vạn Đạo Long Hoàng
5.05 sao
Lượt đọc: 18.896
Chương 6015
5.05 sao
Lượt đọc: 20.040
FullChương 2767
5.05 sao
Lượt đọc: 10.565
FullChương 1641
Hàn Thiên Ký
5.05 sao
Lượt đọc: 13.361
Chương 314
Nhân Thường
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 21.516
Chương 338
Lạn Kha Kì Duyên
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 256.340
Chương 652
Tu La Vũ Thần
4.84.8 sao
Lượt đọc: 1.259.635
Chương 4922
Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.682
Chương 81
Luyện Khí Mười Vạn Năm
4.64.6 sao
Lượt đọc: 27.121
Chương 26