Tiên Hiệp

5.05 sao
Lượt đọc: 15.183
FullChương 5515
Vạn Đạo Long Hoàng
5.05 sao
Lượt đọc: 19.451
Chương 6015
5.05 sao
Lượt đọc: 22.124
FullChương 2767
5.05 sao
Lượt đọc: 13.500
FullChương 1641
Hàn Thiên Ký
5.05 sao
Lượt đọc: 13.916
Chương 314
Nhân Thường
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 22.483
Chương 338
Lạn Kha Kì Duyên
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 257.835
Chương 652
Tu La Vũ Thần
4.84.8 sao
Lượt đọc: 1.260.733
Chương 4922
Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.820
Chương 81
Luyện Khí Mười Vạn Năm
4.64.6 sao
Lượt đọc: 27.246
Chương 26