Truyện Sắc

5.05 sao
Lượt đọc: 20.658
FullChương 10
Đưa Nhầm Sói Lên Giường
5.05 sao
Lượt đọc: 53.977
Chương 98
Chú Là Đồ Vô Sỉ [he]
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 56.151
Chương 13
4.84.75 sao
Lượt đọc: 28.806
FullChương 5
4.54.5 sao
Lượt đọc: 36.812
FullChương 200
4.84.75 sao
Lượt đọc: 63.660
FullChương 20
4.34.25 sao
Lượt đọc: 28.161
FullChương 34
5.05 sao
Lượt đọc: 35.830
FullChương 98
4.84.75 sao
Lượt đọc: 10.740
FullChương 10
5.05 sao
Lượt đọc: 209.633
FullChương 107
5.05 sao
Lượt đọc: 28.004
FullChương 14
4.34.25 sao
Lượt đọc: 5.976
FullChương 15