Truyện Teen

4.84.75 sao
Lượt đọc: 5.523
FullChương 11
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.486
FullChương 50
4.84.8 sao
Lượt đọc: 8.136
FullChương 53
5.05 sao
Lượt đọc: 18.221
FullChương 44
5.05 sao
Lượt đọc: 6.083
FullChương 42
4.84.75 sao
Lượt đọc: 8.039
FullChương 25
5.05 sao
Lượt đọc: 7.836
FullChương 71
The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]
4.04 sao
Lượt đọc: 11.905
Chương 127
Ngọt Ngào Đến Nghiện
4.84.75 sao
Lượt đọc: 11.645
Chương 96
Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
4.34.3333333333333 sao
Lượt đọc: 8.486
Chương 117
Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 6.028
Chương 89
Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn
5.05 sao
Lượt đọc: 8.818
Chương 95