Kiếm Hiệp

5.05 sao
Lượt đọc: 36.212
FullChương 145
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 16.804
FullChương 50
Ai Tông Mạt Quốc
4.54.5 sao
Lượt đọc: 6.482
Chương 60
4.44.4 sao
Lượt đọc: 11.170
FullChương 50
Liều Mạng Công Lược Vai Ác
4.84.75 sao
Lượt đọc: 17.456
Chương 121
Vạn Cổ Ma Tôn
5.05 sao
Lượt đọc: 19.536
Chương 438
Tường Vy Khống
4.84.8 sao
Lượt đọc: 6.101
Chương 46
Hậu Duệ Kiếm Thần
4.64.6 sao
Lượt đọc: 8.918
Chương 247
Nương Tử Chỉ Thích Làm Ruộng
5.05 sao
Lượt đọc: 15.533
Chương 80
Sói Săn Mồi
4.84.75 sao
Lượt đọc: 12.237
Chương 95
Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu
4.84.75 sao
Lượt đọc: 17.444
Chương 50
Mộng Giang Hồ
4.44.4 sao
Lượt đọc: 10.944
Chương 98
Hoàng Tử Yêu Nghiệt
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 33.408
Chương 814
Độc Thần
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 17.849
Chương 257