Kiếm Hiệp

5.05 sao
Lượt đọc: 36.798
FullChương 145
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 17.107
FullChương 50
Ai Tông Mạt Quốc
4.54.5 sao
Lượt đọc: 6.811
Chương 60
4.44.4 sao
Lượt đọc: 11.471
FullChương 50
Liều Mạng Công Lược Vai Ác
4.84.75 sao
Lượt đọc: 17.947
Chương 121
Vạn Cổ Ma Tôn
5.05 sao
Lượt đọc: 20.090
Chương 438
Tường Vy Khống
4.84.8 sao
Lượt đọc: 6.332
Chương 46
Hậu Duệ Kiếm Thần
4.64.6 sao
Lượt đọc: 9.572
Chương 247
Nương Tử Chỉ Thích Làm Ruộng
5.05 sao
Lượt đọc: 15.873
Chương 80
Sói Săn Mồi
4.84.75 sao
Lượt đọc: 12.644
Chương 95
Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu
4.84.75 sao
Lượt đọc: 17.699
Chương 50
Mộng Giang Hồ
4.44.4 sao
Lượt đọc: 11.203
Chương 98
Hoàng Tử Yêu Nghiệt
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 35.096
Chương 814
Độc Thần
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 18.667
Chương 257