Dị Năng

Thập Niên 80 Cô Vợ Là Hồ Ly Tinh
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 10.180
Chương 78
4.64.5714285714286 sao
Lượt đọc: 11.268
FullChương 62
Nhị Thứ Nguyên Tiến Hoá Giả
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 5.823
Chương 6
Tái Hôn - Abo
4.64.6 sao
Lượt đọc: 6.913
Chương 98
5.05 sao
Lượt đọc: 10.678
FullChương 35
Căn Cứ Nông Học Số Chín
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.405
Chương 50
Chủ Tịch Nghiện Sủng
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.734
Chương 50
Thanh Kiếm Của Quỷ
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 80.760
Chương 433
Trúc Mã Khó Đoán
4.84.8 sao
Lượt đọc: 7.299
Chương 95
Trở Về Từ Thế Giới Thần Ma
4.84.75 sao
Lượt đọc: 6.698
Chương 50
Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
4.04 sao
Lượt đọc: 9.764
Chương 126
Thập Niên 60 Gả Cho Đầu Bếp
4.84.8 sao
Lượt đọc: 7.486
Chương 39
Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y
4.44.4 sao
Lượt đọc: 7.194
Chương 56