Trinh Thám

5.05 sao
Lượt đọc: 202.560
FullChương 1
5.05 sao
Lượt đọc: 10.470
FullChương 200
4.84.8 sao
Lượt đọc: 12.161
FullChương 167
4.34.3333333333333 sao
Lượt đọc: 8.294
FullChương 40
Đại Tụng Sư
4.64.6 sao
Lượt đọc: 11.058
Chương 161
Truy Kích Hung Án
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 79.313
Chương 296
Nữ Pháp Y Đại Lý Tự
5.05 sao
Lượt đọc: 5.796
Chương 35
Trò Lừa Gạt
5.05 sao
Lượt đọc: 6.269
Chương 50
Thanh Kiếm Của Quỷ
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 80.760
Chương 433
Tâm Ma - Jimmaryal
5.05 sao
Lượt đọc: 7.099
Chương 66
4.84.8 sao
Lượt đọc: 19.293
FullChương 169
4.64.6 sao
Lượt đọc: 8.877
FullChương 205
Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 7.889
Chương 236
4.34.3333333333333 sao
Lượt đọc: 8.562
FullChương 97