PRIVACY & TERMS OF USE

Chính sách bảo mật

Cũng như hầu hết các website khác, website TruyenChu.Vip thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên TruyenChu.Vip và thời gian khách truy cập truy cập vào TruyenChu.Vip. Thỉnh thoảng TruyenChu.Vip sẽ tạo ra các báo cáo có chứa thông tin không định danh của khách truy cập nói chung, ví dụ như tháng này khách truy cập sử dụng hệ điều hành gì.

Privacy policy 

Like most website operators, website TruyenChu.Vip ("TruyenChu.Vip") collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, the choice visitor made on TruyenChu.Vip and the date and time of each visitor request. From time to time, TruyenChu.Vip may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g. by publishing a report on trends in the usage of its website.  

Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật, tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận mỗi khi click link ngoài TruyenChu.Vip. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link trên TruyenChu.Vip đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

External links

Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links users should always adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and it's owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.  

Bản Quyền:

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nội dung mà chúng tôi lưu trữ có thể được sử dụng lại bởi người dùng khác mà không lo sợ chịu trách nhiệm pháp lý và nó không vi phạm quyền sở hữu của người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung đang bị sử dụng sai mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung đó theo DMCA. Để gửi yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] trước khi nộp đơn yêu cầu DMCA.

DMCA Compliance

We want to ensure that the content we store can be reused by other users without fear of legal liability and without infringing on the rights of others. If you are the owner of content that is being improperly used without your permission, you can request the removal of that content under the DMCA. To submit such a request, please contact us at [email protected] before filing a DMCA claim.