Truyện chữ

4.54.5 sao
Lượt đọc: 25.198
FullChương 62
4.54.5 sao
Lượt đọc: 36.919
FullChương 200
4.34.25 sao
Lượt đọc: 28.273
FullChương 34
5 sao
Lượt đọc: 38.349
FullChương 35
Kiếm Hiệp Kim Dung Full
4.64.6 sao
Lượt đọc: 19.384
Chương 29
4.64.6 sao
Lượt đọc: 10.492
FullChương 79
Ám Vệ Khuynh Quốc [np]
4.84.75 sao
Lượt đọc: 16.529
Chương 80
5.05 sao
Lượt đọc: 11.202
FullChương 52
4.84.8 sao
Lượt đọc: 8.266
FullChương 53
4.84.8 sao
Lượt đọc: 286.936
FullChương 68
4.84.8 sao
Lượt đọc: 14.251
FullChương 145
Đoản Ngược
5.05 sao
Lượt đọc: 8.802
Chương 10