Lu Lu [6]

4.84.8 sao
Lượt đọc: 25.914
FullChương 78
Boss Là Ông Xã Cool Ngầu
5 sao
Lượt đọc: 11.318
Chương 61
4.74.6666666666667 sao
Lượt đọc: 5.531
FullChương 30
Sớm Đã Có Bảo Bối
4.84.8 sao
Lượt đọc: 79.144
Chương 250
Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
5.05 sao
Lượt đọc: 60.021
Chương 205