Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 1901: Kiếm sĩ thủ Thiên Môn
 • Prev Chapter
 • Background
  Font family
  Font size
  Line hieght
  Full frame
  No line breaks
 • Next Chapter

“Gào!”

Trung Mậu Trị, thật yên tình. Một tiếng gần giống hố gầm tiếng rống, rung động Tiên Thành.

Một tiếng này hổ gầm, thậm chí ép qua thú triều bên trong vạn thú cùng gào, khiến chung quanh hung thú run lấy bẩy, các tu sĩ tim sợ mật rung.

Nhược Tuyên Chân Nhân thức tỉnh, mắt nhìn phương Bắc, chỉ gặp nơi kia khói vàng cuồn cuộn, ấn ẩn có thế thấy được một đầu mãnh hổ, đang hướng Tiên Thành băng băng mà tới.

Mãnh hố hình thể có thể so với đôi núi, bốn vó nhảy một cái, nhẹ nhõm đụng gãy đỉnh núi, san băng lòng sông, to như chuông đông cự nhãn bãn ra kinh người hung quang, khóa chặt Tiên Thành.

Đàn thú tất cả đều nằm sấp!

Đầu thứ nhất đại hung, cuối cùng đã tới!

Nhược Tuyền Chân Nhân không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Tình Đàn phương hướng.

Chỉ dựa vào hộ thành đại trận cùng bọn hắn những người này, tuyệt đối không thể ngăn trở Chân Quân cấp hung thú xung kích.

Trung Mậu Trị, Trị Đàn.

Hai vị Đại Chân Nhân tâm có cảm giác, cách xa nhìn về phía thật yên tĩnh.

Một người tụng chú viết:

“Trung thiên vô thượng nguyệt, thanh quang vạn đạo minh.

Phong dao tùng nguyệt phá, phong tĩnh nguyệt bất khuyết.”

„ Một người khác lại tụng:

‘”Thanh âm phân tứ quý, trường đoán nại tam canh.

Chích vi vô tư chiếu, tùy phong đáo Thái Khu.”

Tụng chú âm thanh theo Trị Đàn, truyền tới Thiên Xu Viện địa bàn quản lý các Pháp Đàn, chư đàn Đàn Chủ cùng hành pháp tu sĩ đều có thể nghe thấy.

Đọc thuộc lòng Đạo Kinh người, nghe đến cái này hai bài tràng trắng, lập tức minh ngộ sau đó muốn làm cái gì, phân phân lộ ra vẻ kích động, theo khiến hành phù, phù quang nhiễm nhiễm, hỗ ứng Trị Đàn.

Chúng thật cung chúc: “Diệu Quả Tố Nguyệt Thiên Tôn!” Hải vị Đại Chân Nhân dưới thân Pháp Đàn khẽ run, giữa bầu trời trăng sáng như có cảm ứng, nhàn nhạt ánh trăng vấy hướng Trung Mậu Trị Trị Đàn, hai vị Đại Chân Nhân thân ảnh phiêu miểu, tựa như khoác lên một tầng nguyệt sa.

Ánh trăng bên trong, vang lên hai vị Đại Chân Nhân cùng tụng thanh âm.

“Trung thiên Thần Nguyệt, xích minh khai quang.

Tam cảnh tề chiếu, chư thiên quang minh.

Hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàng yên.

Nhất chú tài niêm, bảo hào xưng dương.”

“Theo chú âm, hai vị Đại Chân Nhân bên trong Thần Phù chỉ mang nhiều lần hiện, sau cùng hiển hóa một nhánh Linh Hương, hương khí lượn lờ, thăng lên Cửu Thiên.

Chúng thật thành kính lại tụng: “Diệu Quả Tố Nguyệt Thiên Tôn!”

Chú âm cao ngang, chấn động Cửu Thiên trăng sáng.

Trung Mậu Trị cảnh nội, lúc này ngãng đầu nhìn trời, có thể thấy được không trung trăng sáng quầng trăng lại lần nữa khuếch trương gần gấp đôi cho phép.

Song nguyệt khảm đeo bên ngoài, giờ phút này hình như lại xuất hiện vòng thứ ba trăng sáng. Đúng lúc này, Trị Đàn bên trong, năm ở phương Bắc vị kia Đại Chân Nhân bỗng nhiên đứng dậy, hất lên trong tay phất trần, bộ cương đạp đấu. “Chân tâm thanh tịnh đạo vi tông, thí bi trung thiên bảo nguyệt đồng.

‘Tịnh tảo mê vân vô điểm ế, nhất luân quang mãn thái hư không.”

Chúng thật đáp lời.

Như thế liền tụng số quyến sách chú văn, mỗi một đạo chú văn đều cãn tương ứng Thần Phù, cùng với nghiêm ngặt cương bộ chỉ quyết. Mọi người thần sắc càng thêm trang nghiêm, như tại Triều Thánh, cùng kêu lên cao tụng, chú âm ẩn chứa kỳ lạ vận luật.

“Khiết khiết minh nguyệt, lan phong ngụ tức.

Phân không trí cảnh, tụ khí huyền thiên.

Kim chỉ huyền duệ, ngưỡng mộ thanh trần. Chúng thăn quy mệnh, dữ đạo hợp chân!”

Sáng ngời ánh trăng vấy khắp thanh huy, trăng sáng càng ngày càng sáng rực, tựa như thật phải từ trên trời rơi xuống phàm trần một dạng. Thần Đình bên trong.

‘Có một tòa Thần Điện, treo biển viết: Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tỉnh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân.

Đây là Cửu Diệu Tình Quân một trong, Thái Âm Nguyên Quân sở tại Thần Điện, cũng xưng Thái Âm Hoàng Quân.

Thần Điện bên trong, Thái Âm Nguyên Quân Thần Tượng tỏa ra thanh lãnh ánh trăng, hiển nhiên đã cảm ứng được hạ giới triệu hoán. Tay cầm phất trần Đại Chân Nhân ngửa đầu nhìn trời, cúi người khởi bẩm:

“Thanh phong phất diện, chân hương trực thấu Thái Âm Phủ.

Minh nguyệt tuyên từ, đạo chỉ thỉnh hàng vô thượng quyết!”

Chú xong.

Đại Chân Nhân đột nhiên đem trong tay phất trần quăng về phía phương Bắc, nhầm vào thật yên tĩnh phương hướng.

“Thật yên tình Tiên Thành, Tĩnh Đàn bên trong chợt có Thần quang bắn thẳng đến Đấu Ngưu, một đạo nhân ảnh theo Thân quang lơ lửng, chính là một tên thân mang pháp bào nữ

quan, Cái này Nữ Thần tình nghiêm túc, mang phù dung Bích Tiêu quan, Tê Trâm.

Thân mang màu tím đạo phục, vẽ xanh biếc năm màu ráng mây, hợp với ba mươi hai đâu mây tím năm màu vải choàng vai. Váy đỏ năm bức tứ lan, eo Huyền Bạch Ngọc Khuê.

Chỉ gặp nàng lãng hư mà lên, mất nhìn giữa bầu trời, khí tức cùng không trung trăng sáng lân nhau cảm ứng.

Giờ khắc này, toàn bộ Trung Mậu Trị cảnh nội ánh trăng, phân phân hướng thật yên tĩnh phương hướng tụ đến.

Giữa bầu trời trăng sáng toả ra ánh sáng.

“Xoạt!

Nữ quan giang hai cánh tay, trên thân đạo phục bay lượn. Một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống.

Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều dùng sùng kính cùng kích động ánh mắt nhìn về phía nữ quan, chỉ gặp nữ quan đắm chìm ánh trăng, khí chất phiêu nhiên nếu tiên, như là Thái Âm Nguyên Quân hạ phàm.

‘Vô tận Thần lực từ trên đỉnh đầu quán chú, nữ quan khí tức liên tục tăng lên, xinh đẹp khuôn mặt lại hiển hiện vặn vẹo, pháng phất tại tiếp nhận đáng sợ xung kích cùng thống khố, nàng nghiến chặt hàm răng, rốt cục bước qua cái nào đó giới hạn.

“Gào!” Âm ầm!

Tiên Thành bên ngoài, hố dữ tầng tầng rơi xuống đất, khí thế lao tới trước vì đó dừng một chút, con mắt hung giữ gắt gao nhìn chăm chắm không trung nữ tiên, từ trên người nàng cảm nhận được uy h:iếp, phát ra từng tiếng kêu to.

“vùt Nữ quan mở mắt, vô tình không gợn sóng, Thần quang như điện, bắn thằng đến hố dữ ánh mắt chỗ sâu, kích thích càng cuồng bạo hơn gầm thét.

Hổ dữ hóa thành khói vàng, đánh về phía Tiên Thành!

Mặt đất chiến hỏa liên miên.

Quãng trăng bên trong, Thần Đình bên ngoài.

Thiên Việt Thượng Nhân dựng thăng kiếm trước cống trời, độc chiến Yêu tộc Đại Thánh.

“Cút ngay!”

Ngũ Trảo Kim Long đạp lên ngập trời kim diễm mà tới, vung vấy đuôi rông, mạnh mẽ quất hướng Thiên Việt Thượng Nhân.

Đuôi rồng hất lên liền hóa thành vạn trượng Kim Hồng, uy thế kinh người.

Đối mặt đạo này công kích đáng sợ, Thiên Việt Thượng Nhân thần sắc vững vàng, kiếm chỉ hư dẫn, ngàn vạn kiếm quang cùng động, đột nhiên bắn ra.

Kiếm quang tạo thành một đầu kiếm hà, trùng trùng điệp điệp, sắc bén vô cùng, giống như có thế xông phá thế gian hết tháy trở ngại, chính diện chém về phía Kim Hồng.

Âm!”

Kim Hồng phía trước đồng thanh vỡ nát, vỡ vụn kim mang lưu loát. Kiếm hà tại vạn trượng Kim Hồng bên trong đi ngược dòng nước, không gì cản nối, thế như ché tre!

Mũi kiếm trực chỉ đầu rồng!

Ngũ Tráo Kim Long lại cảm giác mi tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ánh mắt ngưng lại, nâng lên chân trước, xẹt qua hư không, phun ra nông đậm kim quang, tại thân rồng phía trước hóa thành một cái kim sắc long trảo.

Vuốt rồng to lớn vô cùng, đầu ngón tay sắc bén như đao, trảo hướng kiếm hà, khẽ động liền có phong lôi tư thế.

Âm ầm…

Hư không thật giống như bị vuốt rồng cào nát một dạng.

Làm kiếm hà xuyên qua vạn trượng Kim Hồng thời điểm, vuốt rồng đã tới.

Âm ầm ầm…

Vuốt rông nắm chặt, liên đem vô số kiếm quang giữ tại lòng bàn tay, kiếm quang đâm trúng vuốt rồng, giống như là đâm vào kim thiết bên trên, phân phân mẫn diệt.

Ngũ Trảo Kim Long thân hình gấp vung, thừa cơ liền phải vượt qua Thiên Việt Thượng Nhân, không ngờ thân ảnh vừa động liền nghe đến đinh tai nhức óc xé rách âm thanh. Có vẻ như chiếm thượng phong vuốt rồng, giờ phút này vậy mà chia năm xẻ bảy, kiếm hà mang theo phá thiên tư thế mà tới.

Ngũ Trảo Kim Long thần sắc lập tức biến, phát ra gấp rút gầm nhẹ, toàn thân lân phiến lập loè, lăng không hiển hiện Kim Giáp.

Kim Giáp cố điến, xuất phát kim quang, lấy Ngũ Trảo Kim Long làm trung tâm, tụ thành vòng xoáy xoay nhanh.

“Thấy tình cảnh này, Thiên Việt Thượng Nhân lập tức biến hóa kiếm quyết, vốn muốn chém về phía Ngũ Trảo Kim Long kiếm hà đem kiếm thể vừa thu lại, dầu đuôi tiếp cận, hóa thành Kiếm Hoàn, dem Ngũ Trảo Kim Long vây khốn trong đó.

Kiếm Hoàn sắp thành, Thiên Việt Thượng Nhân chợt thấy khác thường, nhíu mày.

Ngay sau đó liền có một tiếng hùng hậu vang vọng từ Kiểm Hoàn bên trong truyền đến, kim quang vòng xoáy bên trong hiến hiện t ám ánh sáng.

Cái này quang quỹ dị, giống như có thể thôn phệ kim quang một dạng, người khác nhìn đến liền sẽ sinh ra âm lãnh cảm giác.

“Theo u ám ánh sáng cực tốc lan tràn, đầu nguồn hiển hiện, nguyên lai là một tòa phương tiêm bia cổ.

Bia cố đứng sừng sững ở Ngũ Tráo Kim Long trên lưng, toàn thân màu đen, mặt ngoài khác ấn dụng tâm nghĩa không rõ bia văn, văn tự quanh co khúc khuỷu, cùng u ám ánh sáng

một dạng quý dị.

Kim Long cõng bia, ngửa đầu gầm thét!

Bia cố chấn động, nồng đậm u ám ánh sáng bạo phát di ra, giống như sóng to gió lớn, lại như vô số lệ quỷ hình thành quỷ vụ, khí thế cực kì khủng bố, ầm vang phóng tới Kiếm Hoàn.

Trong lúc nhất thời, Kiếm Hoàn bên trong kiếm quang ảm đạm, lại có vô số kiếm quang bị u ám ánh sáng xâm nhiễm, biến thành màu đen, tiếp đó tiêu vong.

Ngũ Trảo Kim Long hướng về phía trước tật bố nhào, xông phá Kiếm Hoàn phong tỏa, đang muốn tiếp tục xông mạnh, đột nhiên sinh ra một cỗ tâm sợ cảm giác.

Kiếm Hoàn tiêu trừ.

“Thay vào đó là một đạo kiếm quang, một thanh Linh Kiếm.

“Xêo!”

Tam Xích Thanh Phong treo ngược tại cực trời, từ trên trời giáng xuống, tật rơi thời điểm kiếm thế càng ngày cảng thịnh, chốc lát hóa thành kiếm hồng, mũi kiếm trực chỉ Ngũ ‘Trảo Kim Long vảy ngược chỗ hiếm.

Bị kiếm ý khóa chặt, Ngũ Trảo Kim Long chợt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn có Kim Giáp che chở thế, nhục thân mạnh mẽ tuyệt đối, lại có loại không pháp lực địch cảm giác.

Nếu như hắn khư khư cố chấp, bị một kiếm này trúng đích, coi như không c-hết cũng sẽ trọng thương!

Ngũ Trảo Kim Long tận khả năng đánh giá cao địch nhân, thật không nghĩ đến, người này không sử dụng chuôi này Phá Quân Thần Kiếm, vẫn có đáng sợ như vậy kiếm thuật!

Dưới tình thế cấp bách, Ngũ Tráo Kim Long chỉ có từ bỏ đánh ra trước ý niệm, nhục thân lướt ngang, cõ động hai má, há mồm phun ra một đoàn kim quang.

Kim quang thanh thế không bằng trước đó công kích, lại cảng thêm ngưng thực, tựa như một viên Long Châu.

“Coon|

‘Va chạm thanh âm truyền khắp bầu trời.

Linh Kiếm giữa không trung dừng lại.

Kim Châu là đột nhiên trở nên ám đạm, bản ngược mà quay về, bị Ngũ Tráo Kim Long nuốt vào trong bụng.

Ngũ Trảo Kim Long rên lên một tiếng, thân thế run lên, dường như ăn phải cái lỗ vốn, mất rồng tỏa ra kinh thiên sát ý.

“Muốn c:hểt!”

Ngũ Trảo Kim Long lộ ra dữ tợn biểu lộ, không có lựa chọn tiếp tục xông mạnh.

‘Đoạn này thời gian, hãn đã cảm ứng được chính mình Hộ Đàn Thần Tướng, ánh mắt vượt qua Thiên Việt Thượng Nhân, nhìn về phía Thần Đình. Sau một khắc, chân trời hiện xanh biếc vầng sáng.

Phong lõi mãnh liệt.

Xanh biếc vầng sáng giống như thuân túy mộc tỉnh, bắn về phía Ngũ Trảo Kim Long, chui vào hẳn thế nội.

Tuy là Ngũ Trảo Kim Long, triệu thỉnh lại là Cửu Diệu một trong Mộc Đức tuế tỉnh Tĩnh Quân.

Bản thân nó chính là Đại Thánh chỉ tôn, triệu thỉnh Hộ Đàn Thần Tướng vị nghiệp cùng mình tương đương, tự nhiên không cần giống Đại Chân Nhân dạng kia rườm rà.

Yêu Lục cuối cùng không bằng chính thống Pháp Lục, hắn chỉ có thể triệu thính Hộ Đàn Thần Tướng, không cách nào triệu thỉnh cao cấp hơn Phù Thân.

Biến Thần sau đó, hẳn tiếp nhận gánh nặng cũng càng trọng.

Bất quá, Ngũ Trảo Kim Long hiện tại không nghĩ ngợi nhiều được, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, nhập chủ Thần Đình!

“Biến Thần?”

Thiên Việt Thượng Nhân nghĩ đến Đạo Đình truyền thừa, thần sắc liền ngưng trọng mấy phần, nhưng cũng không hỗn loạn.

Cái này cũng trong dự liệu.

Thần lực xuất xứ từ Phù Thần, tu sĩ Biến Thần Sau đó, thu hoạch được đề thăng nhiều hơn thể hiện tại Phù Đạo bên trên.

Yêu tộc tu Yêu Lục, lại càng thiên về bản thân huyết mạch thân thông, không phát huy ra Biến Thần Toàn bộ uy lực.

Đương nhiên, hắn muốn chém griết Ngũ Trảo Kim Long cũng không phải chuyện dễ.

Định!

Linh Kiếm khẽ run.

Ngũ Trảo Kim Long dữ tợn biểu lộ đột nhiên ngưng kết.

Lãn này, không có ngàn vạn kiếm quang, thậm chí Linh Kiếm bản thân cũng dần đãn biến mất không thấy.

Nhưng tại Ngũ Trảo Kim Long trong nhận thức, chung quanh hư không bên trong, kiếm ý ở khắp mọi nơi!

Bất kế hắn phóng tới cái kia phương hướng, đều sẽ bị kiếm ý chặn đường. “Rắc rắc!”

Kinh lôi trận trận. Ngũ Tráo Kim Long dưới thân xuất phát ra từng đạo từng đạo xanh biếc yêu lôi, yêu tiếng sấm thế to lớn, trong nháy mắt tỏ khắp hơn phân nửa bầu trời. Yêu sét đánh hướng đều là chung quanh hư không.

Hư không cho người ta một loại không hiếu ảm đạm cảm giác, nhưng mắt thường nhìn lại không có vật gì.

Không có dấu hiệu nào, đột nhiên có mảng lớn mảng lớn yêu lôi mẫn diệt, ẩn ẩn có thể thấy được lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ảnh. Yêu lôi lưới lôi xuất hiện nhiều chỗ lỗ hống, như có mấy chuôi Linh Kiếm cùng nhau xuất động, kích phá yêu lôi, chém về phía Ngũ Trảo Kim Long.

Ngũ Tráo Kim Long tung người phi không, cuốn lên đục xương yêu phong, vuốt rồng quơ nhẹ liền sinh ra một đạo thô to yêu lôi, vô số yêu lôi điên cuồng nhắm đánh lấy chung quanh Vô Hình Kiếm ý.

Cùng lúc đó, Ngũ Trảo Kim Long trên thân bảo quang nhiêu lần hiện.

Tiếp tục Kim Gï

phương tiêm bia cố cùng Long Châu sau đó, liền tế ra vài kiện chí bảo, có hoàn hảo, có tàn tồn, đều là Quỷ Phương Quốc truyền thừa chí bảo, từng cái uy thế

tuyệt luân.

Trái lại Thiên Việt Thượng Nhân, chỉ một người hai kiếm!

Hắn thôi động Phá Quân Thần Kiếm, phân biệt hướng Nghiệt Nguyên cùng Nghiệt Hải chém ra hai đạo kiếm ảnh, liền lấy bản mệnh Linh Kiếm đối kháng Yêu tộc Đại Thánh, có thế nói nhất tâm tam dụng.

Nương tựa một kiếm, lại khiển Ngũ Trảo Kim Long toàn bộ thể công không công mà lui, không được vượt Lôi Trì nhất bộ.

Ngũ Trảo Kim Long giận dữ cuồng hống.

Rồng gầm âm thanh truyền đển Đại Thánh Phủ.

Đại Thánh Phủ đám yêu bình đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng Đạo Đình Chân Quân, không ngờ Đạo Đình Chân Quân cũng không lựa chọn công kích Đại Thánh Phủ, c:ướp đoạt Minh Yêu Cố.

Lúc này, nghe đến Đại Thánh tiếng rống, chúng Yêu Binh lập tức biến trận.

Đại Thánh Phủ giờ phút này bị lít nha lít nhít Yêu Binh chiếm hết, vừa mới động, hình như dòng lũ một dạng, kết làm vô cùng phức tạp Yêu Trận.

Yêu Trận lấy một ít Yêu Vương làm hạch tâm. Trận pháp sơ thành, chúng Yêu Vương giơ tay lên chỉ trời, linh quang như kiếm, bắn về phía Thiên Cực, cách không trợ giúp Đại Thánh.

Chấp Kiếm Chân Nhân tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, tầm mắt bên trong chỉ còn lại yêu lôi Lôi Quang.

Hắn sắc mặt trắng bệch, lại ngầng đầu đứng thẳng, một cái tay khoác lên Phá Quân Thần Kiếm chuôi kiểm, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước đối thủ, không lùi một bước! Nguy cơ thời khắc, Nghiệt Nguyên cùng Nghiệt Hải rốt cục xuất hiện tình thế hỗn loạn.

‘Đại hung hung tính chiếm thượng phong, chủ công công kích kiếm ảnh.

Lúc này kiếm ảnh đã mất đi uy h:iếp lực lượng, Đạo Môn cũng có được nhất định năng lực chống cự.

Thiên Việt Thượng Nhân ánh mắt hướng mặt đất quét qua, thôi động kiếm ảnh chém ra cuối cùng một kiếm, đem đại hung bức lui, chợt thu hồi kiếm ý, chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều!

Cạch!

Thiên Việt Thượng Nhân thu hồi Phá Quân Thần Kiếm trên chuôi kiếm thủ chưởng, tiến lên trước một bước, bước đạp hư không, lại khiến phía trước yêu lôi xuất hiện chốc lát ngưng trệ.

Yêu lôi bên trong hiện kim quang, bộc lộ ra Ngũ Trảo Kim Long gần như điên cuồng thân ảnh. “vùi

Linh Kiếm tại Thiên Việt Thượng Nhân trước thân hiến hiện, kiếm ý đột nhiên vừa thu lại.

Thiên Việt Thượng Nhân mắt lộ ra tỉnh quang, cười một tiếng dài, tiếng cười áp đảo tiếng sấm, mang theo kinh thiên khí phách, “Mời đạo hữu lại tiếp lão phu một kiếm!” “Vũ vũ!

Kiếm quang vạn trượng, khí thế như hồng!

Ngay tại Thiên Việt Thượng Nhân cùng Ngũ Trảo Kim Long kịch chiến thời điểm.

Trung Mậu Trị Trị Đàn Thụ Lục Viện.

Ngồi xếp bằng Lục Đàn, cầm trong tay Đô Công Ấn Trương Chân Quân thần sắc hơi động một chút, dang không ngừng tràn vào Thụ Lục Viện thiên địa nguyên khí ngưng trệ

chốc lát, tiếp theo lấy càng khí thế bàng bạc cuồng hướng hắn thể nội.

Trong nháy mắt, Trương Chân Quân thành công đột phá, nhưng hắn không có đình chỉ, hơi hơi củng cố tu vi, tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí. Sau đó không lâu, Bạch Thạch Trị Trị Đàn Thụ Lục Viện cũng xuất hiện cùng loại tình hình.

Khôn Đạo chấp Bạch Thạch Trị Đô Công Ấn, biếu lộ điềm tĩnh, tu vi vững vàng vượt qua bình cảnh, theo sát phía sau, bước vào Hà Đồ Pháp Vị trung kỳ. Cũng Trương Chân Quân khác biệt.

Không đợi tu vi vững chắc, Khôn Đạo chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng bước liên tục, đi ra Thụ Lục Viện.

Use arrow keys (or A / D) to PREV/NEXT chapter