Đế Bá

Chương 6531: Từ bỏ bản thân, lần nữa thành tiên


(hôm nay canh bốn! ! !)

‘Trảm Tam Sinh, cùng Sinh Tử Thiên, Đại Hoang Nguyên Tổ thế nhưng là đại đạo sinh tử chỉ địch, bất luận là từ Ma Thế bắt đầu, hay là đến phía sau Đỉnh Thiên, Phá Dạ, tại một thế này lại một thế bên trong, Trảm Tam Sinh cùng Sinh Tử Thiên, Đại Hoang Nguyên Tổ ở giữa, đều đã từng phát sinh qua một trận lại một trận sinh tử chiến dịch.

Mà Thái Sơ Thụ, mặc dù trong nhân thế không cách nào thấy, nhưng một mực có nghe đồn, Sinh Tử Thiên, Đại Hoang Nguyên Tổ gánh vác thủ hộ Thái Sơ Thụ trách nhiệm.

Cũng chính bởi vì vậy, năm đó Thủ Dạ chí chiến, Phá Dạ chính là muốn đốt Thái Sơ Thụ, cùng Sinh Tử Thiên, Đại Hoang Nguyên Tố bọn hắn bạo phát ra một trận khoáng cố thước kim tiên chiến, đánh cho thiên băng địa liệt.

Hiện tại, đã từng sinh tử địch nhân, vậy mà muốn ở trong Thái Sơ Thụ sinh ra đời thứ tư, tin tức như vậy khả năng sao? Bất luận là Sinh Tử Thiên hay là Đại Hoang Nguyên Tổ, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

Dạng này chân ngôn tỏ rõ đăng sau, Vô Thượng Thiên tất cả cường giả đệ tử cũng vì đó ngạc nhiên, có đại nhân vật cũng không khỏi hướng các lão tố chứng thực, thấp giọng hỏi: “Tiên tổ thật là muốn đản sinh tại Thái Sơ Thụ sao?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?” Đối với văn bối chứng thực, Vô Thượng Thiên các lão tổ cũng đều là không hiếu ra sao.

Bởi vì cho dù là tại Vô Thượng Thiên, cũng không có bất luận kẻ nào biết Trảm Tam Sinh sẽ là từ nơi nào sống ra đời thứ tư, trăm ngàn vạn năm đến nay, Trảm Tam Sinh mỗi sống một thế địa điểm đều là một cái thiên đại bí mật, đừng nói là ngoại nhân, liên xem như Vô Thượng Thiên, đều không có bất luận kẻ nào biết.

Có nghe đồn cho là, tại cả nhân thế gian, Duy Chân có thể là duy nhất biết Trảm Tam Sinh sống thêm một thế chỉ địa người, nhưng là, Duy Chân cũng chưa từng có nói qua Trảm Tam Sinh phục sinh chỉ địa ở nơi nào.

“Thật hay giả? Không phải là tin tức giả đi.” Nghe được dạng này chân ngôn tỏ rõ bên ngoài, có không ít Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó thầm giật mình.

Cũng có khó lường Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: “Mặc dù Tiên Thành Thiên không phải người tốt lành gì, nhưng là, hẳn không có khả năng nói hoảng, cũng không

có tất yếu đi nói hoảng.”

Lời này cấn thận suy nghĩ, cũng đích thật là như vậy, mặc dù nói, có người phi nhổ Tiên Thành Thiên khi sư diệt tổ tiến hành, nhưng là, bất luận Tiên Thành Thiên là như thế nào không chịu nối, hắn cũng sẽ không lấy loại này nhàm chán hoang ngôn đi lừa gạt trong nhân thế tất cả mọi người.

Nếu như nói, Tiên Thành Thiên phải dùng láo phương đi lửa gạt mà nói, hắn liền không khả năng đạt được Võ Thượng Thiên, hai đại Thục Địa dạng này vạn cố quái vật khống lồ tin tướng.

Bất luận là Vô Thượng Thiên hay là hai đại Thục Địa tồn tại vô thượng, bọn hẳn đều là tin tưởng Tiên Thành Thiên, chỉ có dạng này, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Tiên Thành Thiên mới có thế cùng bọn hẳn thãng được hợp tác.

“Vì cái gì Tiên Thành Thiên muốn như vậy chân ngôn tỏ rõ, không sợ đối địch với Vô Thượng Thiên sao?” Nghe được dạng này chân ngôn tỏ rõ đãng sau, cũng không ít Đại Đế.

Hoang Thần trong lòng cũng theo đó buồn bực.

“Theo đạo lý tới nói, Tiên Thành Thiên chính là Vô Thượng Thiên minh hữu, Tiên Thành Thiên không có khả năng không nguyên do chút nào đi ra ánh sáng Vô Thượng Thiên bí mật, thậm chí có thể nói là Trảm Tam Sinh bí mật, đây là để cho nhất người kiêng ky sự tình

Năm đó, Tiên Thành Thiên chính là đem Kim Tiền Lạc Địa các loại tam đại Thục Địa bí mật phơi sáng ra ngoài, lúc này mới khiến cho Kim Tiền Lạc Địa bọn hắn tam đại Thục Địa

chính là thất bại trong gang tấc, cuối cùng khiến cho tam đại Thục Địa vô thượng Tiên Nhân cũng là hốt hoảng chạy thục mạng.

Hiện tại Tiên Thành Thiên đột nhiên lấy chân ngôn tỏ rõ ra Vô Thượng Thiên bí mật, Trảm Tam Sinh bí mật, khi mọi người thể vị tới thời điểm, cũng không khỏi vì đó choáng tại chỗ.

‘”Trảm Tam Sinh đây là muốn làm gì?” Có Nguyên Tổ cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, đoán không ra Tiên Thành Thiên muốn làm gì.

Ngay tại rất nhiều người còn tại đoán thời điểm, còn không rõ ràng lầm Tiên Thành Thiên đây là muốn làm gì thời điểm. Tại tiên thiên thành bên trong, xuất hiện đạo thứ hai chân ngôn, đạo này chân ngôn hiển hiện thời điểm, dị tượng xuất hiện, tựa hồ một đâu chân ngôn chi hà trút xuống đồng dạng.

“Hai đại Thục Địa ở trong nhân thể có thế thân, đem từ bỏ bản thân, lần nữa thành tiên —” cái thứ hai chân ngôn vang vọng toàn bộ Thiên gì “Cái gì —” cái này một cái chân ngôn truyền khắp toàn bộ Thiên giới thời điểm, toàn bộ Thiên giới đều nổ tung.

Bất luận là Vô Thượng Thiên, hay là Sinh Tử Thiên, lại hoặc là những địa phương khác, nghe được cái này chân ngôn thời điểm, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. “Hai dại Thục Địa thế thân ở đâu?” Có người lập tức kịp phản ứng, thậm chí là vô thượng cự đầu, muốn tìm kiếm hai đại Thục Địa thế thân dấu vết để lại.

“Vì cái gì hai đại Thục Địa có thế thân ở trong nhân thế, bọn hắn đây là muốn làm gì?” Có Đại Đế vừa nghe đến tin tức như vậy, đều vô cùng kiêng kị.

“Loại chuyện này, Vô Thượng Thiên không có khả năng không biết di.” Cũng có kinh thế hạng người không khỏi suy đoán.

Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ khi Trảm Tiên đại chiến bắt đầu, hai đại Thục Địa cùng Vô Thượng Thiên đều là cực cao quy cách liên minh quan hệ, ba cái quan hệ trong đó là không gì sánh được kiên cố, tựa như là thiết mình đồng dạng.

Hiện tại Tiên Thành Thiên vậy mà bộc ra cái này tin tức kinh thiên, liền lập tức để rất nhiều người đều không khói nghĩ đến, dạng này đại sự kinh thiên tình, Vô Thượng Thiên không có khả năng không biết di.

“Thật đúng là không biết.” Liền xem như Vô Thượng Thiên lão tố vô song Nguyên Tổ, bọn hắn nghe được tin tức như vậy cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn cũng xưa nay không biết hai đại Thục Địa có thế thân ở trong nhân thế nha. “Hoặc là Duy Chân lão tổ tông biết.” Ở trong Vô Thượng Thiên, cũng có vô song Nguyên Tố đang suy đoán này khả năng.

Nhưng là, lại có ai dám đi hướng Duy Chân chứng thực đâu, làm vô thượng cự đầu hắn, cũng sớm đã bế quan, cực ít xuất hiện qua, thậm chí Vô Thượng Thiên các lão tố đều không gặp được hãn.

“Tại sao muốn từ bỏ bản thân, lại một lần nữa thành tiên?” Đối với cái này tin tức kinh thiên, có người hỏi ra cấp độ càng sâu đồ vật, đương nhiên, có thế hỏi ra loại này cấp độ cảng sâu đồ vật người, cái kia nhất định là vô thượng cự đầu.

“Cái này nhất định là có vấn đề, có lẽ đây là lừa dối.” Ở trong Sinh Tử Thiên, đều có vô thượng cự đầu dạng này hoài nghĩ.

Trừ Sinh Tử Thiên bên ngoài, mặt khác vô thượng cự đầu nghe được dạng này chân ngôn, cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng.

Đạt tới vô thượng cự đầu bọn hăn loại tăng thứ này, bọn hắn vẫn là không cách nào đi tìm hiếu chuyện như vậy, hai đại Thục Địa đã là Cố Chỉ Tiên Nhân, tại đương kim Tam Tiên Giới, bọn hắn có thế nói là đứng đâu vô địch tồn tại, nếu là đơn đã độc đấu, bất luận là Đại Hoang Nguyên Tố hay là Trầm Tam Sinh dạng này Tiên Nhân, đều chưa chắc có thế chém bọn hắn.

Bọn hắn cường đại trình độ, chính là xa xa ở chỗ bất luận một vị nào vô thượng cự đầu phía trên, thậm chí có khả năng áp đảo những Tiên Nhân khác phía trên.

Cường đại như vậy, đối với bất luận kẻ nào xem ra, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng là không cách nào đi tưởng tượng lý giái chuyện

này.

Bởi vì đạt đến Thục Địa Cố Tiên tình trạng như vậy, đừng nói là thế nhân, cũng không nên nói là vô thượng cự đầu, liên xem như cùng là Tiên Nhân, đều chưa chắc có thế đạt tới cấp độ dạng này.

Như vậy, đây đã là đứng tại Tiên Nhân chỉ đỉnh Cố Tiên, vì cái gì hai đại Thục Địa còn muốn từ bỏ bản thân, vì cái gì còn phải lại một lần thành tiên, đây là hoàn toàn nói không thông sự tình, để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

Ở thời điểm này, thậm chí có người muốn đi chứng thực, dương nhiên, trong nhân thế có tư cách đi chứng thực người, chính là lác đác không có mấy, lớn nhất khả năng chính là xuất thân từ Vô Thượng Thiên tồn tại vô địch.

Nhưng là, bọn hắn dạng này chứng thực, không có đạt được hai đại Thục Địa bất kỳ phản ứng nào cùng hồi phục , bất kỹ cái gì tin tức đều như trâu đất xuống biến, hai đại Thục Địa cũng không đế ý bất kỳ chứng thực, cũng không có đi chứng thực Tiên Thành Thiên chỗ tỏ rõ chân ngôn.

“Lần nữa thành tiên, nếu như có thể thành, cái kia lại là ý vị như thế nào đâu? Hai đại Thục Địa, thật là có thế thân ở trong nhân thế sao? Đây là thế nào?” Biết được tin tức như vậy đăng sau, không biết bao nhiêu hạng người vô địch vì đó thất thần, tất cả mọi người không biết đây là ý vị như thế nào.

Nhưng mà, tất cả mọi người còn tưởng rằng liền đến này là ngừng thời điểm, đạo thứ ba chân ngôn lại một lần nữa hiện lên, tỏ rõ toàn bộ Thiên giới. “Bão Phác ăn vụng tiên thi, đã thành Tiên Nhân, giấu tại Vạn Thị Hoang.”

Mặc dù phía trước hai cái chân ngôn truyền ra đã là tin tức tính chất bạo tạc, nhưng mà, cái này chân ngôn một tỏ rõ thiên hạ thời điểm, cũng giống vậy bạo tạc, không biết bao nhiêu người vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không đám tin tưởng.

“Không thể nào —” đặc biệt là từ viễn cố thời đại sống sót Chân Đế hoặc là Thủy Tố, vừa nghe đến tin tức này thời điểm lập tức choáng tại chỗ, không tin tin tức này.

“Điều đó không có khả năng, Bão Phác không phải đã sớm chết trận sao?” Một chút sùng bái Bão Phác hoặc là cùng Bão Phác ít nhiều có chút giao tình Viễn Cổ chỉ tổ, nghe được dạng này chân ngôn tỏ rõ, không tin đây là sự thực.

“Cái này chỉ sợ là nói hươu nói vượn Bão Phác đã sớm Chiến Tiên mà chết.” Có Viễn Cổ không gì sánh được Đại Đế là Bão Phác bênh vực kẻ yếu. “Ăn tiên thị, ăn cái gì tiên thi đâu? Nơi nào đến tiên thi?” Cũng có người vừa nghe đến tin tức này thời điểm, trong nội tâm cũng đều lập tức toát ra đủ loại nghỉ vấn.

“Chết đi Tiên Nhân, có cái nào? Không phải chỉ có Tam Tiên sao?” Cũng có công việc vô số tuế nguyệt Thủy Tố trong nội tâm thâm giật mình, tính toán một chút, càng là run rấy

một chút, không khỏi vì đó rùng mình, những này sống vô số tuế nguyệt Thủy Tố, biết dây là ý vị như thế nào.

“Không phải truyền thuyết, Bão Phác cùng Tam Tiên quan hệ không thế coi thường sao? Chăng lề, hán, hẳn ngay cả Tam Tiên thì thế đều ăn?” Có Viễn Cố Thủy Tổ run rấy một

chút, trong nội tâm run rấy.

“Hoặc là không phải Tam Tiên, ở đây càng xa xưa thời điểm, cũng có tiên chiến, chỉ bất quá, trong nhân thế dã không có bất kỳ ghi lại nào, rất có thể thời đại kia tiên thi di.” Cũng

có đối với Bão Phác có cực kỳ có thiện cảm hạng người vô địch, cũng không thế nào dám tin tưởng đây là sự thực. “Tiên Thành Thiên có thể hay không thả ra bom khói, chăng qua là che giấu tại mắt người thôi.” Có người cũng đều không khỏi vì đó nói thẩm.

“Chỉ sợ khả năng không lớn, vì che giấu tai mắt người, có cần phải di đắc tội Vô Thượng Thiên, hai đại Thục Địa, Bão Phác Tiên Nhân sao?” Cũng có những người khác cảm thấy khả năng này không lớn.

“Quả

ật là,” Đạt được Tiên Thành Thiên chân ngôn đãng sau, Sinh Tử Thiên người lại một lần nữa xác định truyền thuyết này, đương nhiên, Sinh Tử Thiên bên trong, có vô thượng tồn tại biết bí mật này, nhưng, cũng khố vì không cách nào chứng thực.

Hiện tại Tiên Thành Thiên đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy thì cảng thêm khẳng định suy đoán này.

“Giấu tại Vạn Thị Hoang —” mà ở thời điểm này, tại một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu, đã đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xôi kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.